آخرین اخبار : 

فلشر الکترونیکی

ریموت فلشر RGB

این قطعه دارای سه کانال با افکتهای مختلف که به وسیله ریموت کنترل داخل بسته قابل انجام است و دارای ۶ آمپر خروجی می باشد